Frisk og aktiv pædagog eller pædagogisk assistent søges til ungemiljø

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi opnormerer på medarbejdere grundet en aflastningsplads i huset.
Derfor søger vi en pædagog eller pædagogisk assistent til Røjlevej hus 2.

Vil du være med til at skabe et anerkendende ungemiljø? Og kan du lide at arbejde proces- og udviklingsorienteret, med henblik på at støtte den enkelte borger i at opnå en meningsfuld tilværelse? Så skal du søge arbejde hos os.

Dit arbejde handler om at skabe livskvalitet:
Du vil indgå i en medarbejdergruppe med 5 kollegaer, som består af socialpædagoger, pædagogisk assistent samt omsorgsmedhjælper.
Du vil blive tilknyttet et fast team, der har fokus på høj faglighed, medindflydelse og et udviklende arbejdsmiljø, der tager afsæt i den anerkendende- og narrative tilgang.

Målgruppen:
I hus 2 på Røjlevej bor der 6 unge mennesker, i alderen 25-32 år, med psykisk udviklingshæmning, emotionelle, adfærdsmæssige og sociale udfordringer. I arbejdet med borgerne støtter vi dem i at være selvstændige og dermed have indflydelse på eget liv. Borgerne er selvstændigt aktive uden for huset, går i klub og til fritidsaktiviteter. I botilbuddet støttes de i praktiske opgaver som madlavning, handle ind samt rengøring/oprydning i egen lejlighed, enkelte har behov for ledsagelse ud af huset.

Vi har fokus på et unge miljø og prioriterer derfor, at imødekomme dem i socialisering som bl.a. kan være dialog om venskaber og kærester.

Borgernes ressourcer er gode, men forskellige og de har derfor behov for, at den pædagogiske støtte tilrettelægges, med udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker og behov.

Vi tilbyder

 • en faglig dygtig personalegruppe, som noget nyt arbejder vi med KRAP
 • humor i arbejdet med borgerne og dine kollegaer 
 • en arbejdsplads med faglige pædagogiske udfordringer
 • mulighed for kompetenceudvikling indenfor de pædagogiske tilgange som vi arbejder efter
 • kollegaer og borgere som er i forskellige aldre og derved et godt match til opgaveløsning
 • kollegaer som sammen sætter rammen for den pædagogiske retning

Vi forventer, at du

 • kender til KRAP, den Narrative-, Anerkendende- og Neuropædagogiske tilgang
 • er fleksibel, mødestabil og kan anvende humor i arbejdet med de unge
 • har gennemslagskraft, er selvstændig og ansvarsbevidst
 • skriftligt kan dokumentere i de administrative systemer
 • er struktureret i dit arbejde og udviser overblik over bl.a. dagens opgaver
 • har borgerens selv- og medbestemmelse samt trivsel og livskvalitet i fokus
 • har kendskab til nært samarbejde og dialog med borgerne, pårørende, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere
 • har fokus på at etablere en tryg base, der giver mulighed for udfoldelse og meningsfyldte aktiviteter
 • har borgerens selv- og medbestemmelse samt trivsel og livskvalitet i fokus

Hele virksomheden er i gang med en KRAP uddannelse, på Røjlevej er vi færdige.

Info om Røjleparken:
Røjlevej hus 1-4 er en del af Røjleparken. Røjleparken ligger i Fensmark ved Næstved. Vi er 4 huse som ligger i tæt forbindelse med hinanden. Her bor borgere i alderen 20-42 år, som alle har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. I hvert hus er der 6 lejemål, lejlighederne er et værelse med lille køkkenniche. I hvert hus er der et fællesrum med åbent køkken og stue.

Præsentation af virksomheden:
Socialpædagogisk Center Næstved er kommunens botilbud til borgere med nedsat funktionsevne.
Personalet yder støtte til 450 borgere i overensstemmelse med visitation og handleplaner.  Vi er ca. 350 ansatte, 10 afdelingsledere, 1 vicecenterleder og 1 centerleder. 
Vi har en narrativ og anerkendende pædagogisk tilgang til hver enkelt borger, samt fokus på udvikling af personlige kompetencer. Vi arbejder med selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse, så borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv. Enhver pædagogisk indsats har borgeren i centrum. Vi er nysgerrige på den personlige fortælling og tilstræber altid inddragelse af egne ressourcer, i en åben og respektfuld dialog.
Vil du læse mere kan du gå ind på http://socialpædagogiskcenternæstved.dk

Du kan se job- og personprofilen her.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og SL.

Tiltrædelse 1. oktober 2023 eller snarest muligt.

Arbejdstid pr. uge 32 timer, arbejdstiderne er skiftende og ligger i tidsrummet kl. 7.00-22.00 samt hver anden weekend. 

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Afdelingsleder Kamilla Fog Iversen på tlf. 2937 0927.

Ansøgningsfrist onsdag den 9. august 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 29. august 2023.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faxe Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid

-Arbejdsgiver:

Næstved Kommune, Røjlevej 1-4, Fensmark, 4684 Holmegaard

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-08-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://naestved.career.emply.com/ad/frisk-og-aktiv-paedagog-eller-paedagogisk-assistent-soges-til-ungemiljo/zvxuz9/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5877970

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet