Forhøjet vandstand i Faxe Ladeplads de kommende dage

Foto: Faxe Kommune.
dato

Forventningen om en forhøjet vandstand mellem fredag og lørdag har sat lokale myndigheder i højeste beredskab. Denne situation forventes at vare i flere dage, og myndighederne følger nøje udviklingen.

For at kontrollere vandstanden, vil vandet blive tilladt at løbe ud via Faxe Å, indtil det er nødvendigt at sætte slusen i og begynde at pumpe. Dette vil ske, hvis vandstanden når et kritisk niveau.

På Strandvejen, hvor muren er helt væk, vil store big bags med sand blive placeret for at forhindre vandet i at oversvømme vejen.

Borgere, der har brug for sandsække til at beskytte deres ejendomme, både på grund af den forventede højvandstand ved kysten og den seneste tids regn, kan hente sække og sand på følgende steder: Haslev, Bækvej ved Park & Vej; Rosenkildevej ved brandstationen; Karise ved hallen; og Hylleholt Hallen på parkeringspladsen.

Det er vigtigt at være forberedt og tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte ejendom og sikkerhed i denne situation.


https://www.faxekommune.dk/aktuelt/nyheder/forhoejet-vandstand-i-faxe-ladeplads-de-kommende-dage
Kilde: Faxe Kommune